PW FATAYAT NU

SUSUNAN PENGURUS
PW FATAYAT NU JAWA TENGAH
MASA KHIDMAT 2011 – 2016

Penasehat:
PWNU Jawa Tengah
Pembina:
Dra. Hj. Elfi Zuhroh Kasmawati, M.M
Hj. Haritsah, S.IP
Hj. Arikhah, M.Ag
Hj. Ida Nur Sa’adah, S.Pd. M.Hum

Dewan Kehormatan:
Hj. Sri Suharti Bibit Waluyo
Dra. Hj. Munawaroh Nur Hadi
Dra. Hj. Umi Kultsum
Hj. Hamidah Ahmad Bisri
Hj. Zaimatun Ali Mufiz
Dra. Hj. Chafshoh Masyhudi

Ketua Umum:
Khizanaturrohmah, S.Ag
Ketua I:
Hj. Tazkiyatul Mutmainnah, S.KM
Ketua II:
Ina Hadianala, SE
Ketua III:
Muta’alimah, S.Ag, M.Si.
Ketua IV:
Evi Nurmilasari, S.PI.

Sekretaris Umum:
Misbahatul Hidayati, S.S.
Sekretaris I:
Khirotin Nisa, S.HI, M.H.
Sekretaris II:
Maymunah
Sekretaris III:
Hj. Khoiriyah Thomafi, S.Pd.I.
Sekretaris IV:
Diana Farahida

Bendahara Umum:
Dyah Handayani Dewi, S.E
Bendahara I:
Munif Kholifah, S
Bendahara II:
Gatyt Sari Khatijah
Bendahara III:
Endang Susilawati

Bidang–bidang:
Pengembangan Organisasi (Organisasi, Pendidikan dan Pengkaderan):
Koordinator:
Dr. Hj. Sri Utami Ningsih, M.Pd
Anggota:
Hj. Siti Choeriyah, S.Pd
Imronah Hanani, S.Pd.
Laely Hidayah, S.Pd
Aini Sa’adah
Yuli Lestari, SE
Nur Tsiqoh
Ema Hidayati, M.S.I

Hukum, Politik dan Advokasi
Koordinator:
Ratna Herawati
Anggota:
Setyo Murniati, S.Pd
Atatin Malikhah, S.H.I
Khirun Nisak, S.Ag
Evy Lestari, S.HI
Any Aisyah, S.Pd.I
Zaimatul Hasanah
Nila Amania
Naili Arafah, S.HI, M.SI
Annida Fariroh, SH, M.Kn

Kesehatan dan Lingkungan Hidup
Koordinator:
Tri Kusumawati, S.Ag
Anggota:
Umi Nu’amah
Nurul Rosyidah
Rotiyal Umroh, S.HI
Sulkhah Mufrikhah
Umi Dalyuni
Listriyani, S.Pd.I
Dr. Novi Aulia Rahma

Sosial, Seni dan budaya
Koordinator:
Uswatul Marhamah, S.Ag
Anggota:
Zumrotus Sa’adah,
Sayyidah Fatimah
Risda Umami, S.Pd.I
Laelatul Qodariyah
Nailul Fauziyah
Siti Maesaroh
Ulya Mufida

Ekonomi dan Koperasi
Koordinator:
Musyarofah Shoib, S.HI
Anggota:
Nur Rochayati, S.Ag
Deni Fatmi
Lucy Hastari, SE
Siti Solikhah, S.Pd.I
Nurul Intani, S.Pd.I
Rahma
Wachid Muslimah

Dakwah
Koordinator:
Maslikhah
Anggota:
Hj. Uswatun Khasanah, S.Sos.I.
Ayyun Afroh Rosyad
Mahmudah
Durrotun Nafisah
Roudlotul Jannah
Riski Nurfatayata
Nining Susanti

Penelitian dan Pengembangan
Koordinator:
Siti Qomariyah, S.Pd.I
Anggota:
Titik Rahmawati, M.Ag
Dewi Evi Anita, M.Ag
Liftiyah, M.Psi
Zulaikhah, M.Ag, M.Pd
Sri Anna Ridwanah, S.Ag
Siti Rofi’ah
Eko Ani Setyaningsih, MA.