PW LFNU

SUSUNAN PENGURUS
LAJNAH FALAKIYYAH NAHDLATUL ULAMA (LFNU) JAWA TENGAH
MASA KHIDMAT 2013 – 2018

Penanggungjawab:
1. Rois Syuriyah PWNU Jawa Tengah
2. Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Tenga

Ketua:
Drs. KH. Slamet Hambali, M.S.I.
Sekretaris:
Ahmad Syifaul Anam, SHI, MH
Bendahara:
Ismail Khudlori, SHI, M.S.I

Bidang-bidang:
Bidang Pendidikan dan Pelatihan:
1. Sayful Mujab, SHI, M.S.I
2. Muh. Zainal Mawahib, SHI
3. Zuhdi Alfiani
4. Drs. Ahmad Zabidi

Bidang Konsultasi Hisab dan Rukyat:
1. Drs. H. Abdul Basith, M.Pd.I
2. Muhammad Khanif, SHI
3. Purwanto, SHI
4. M. Rifa Jamaluddin, SHI

Bidang Penyuluhan dan Pengabdian Masyarakat:
1. M. Agus Yusrun Nafi’, S.Ag, M.S.I
2. Muh. Arif Royani, Lc, MSI
3. Ali Muhyiddin, SHI, M.S.I.