PW IPPNU Jateng

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN WILAYAH IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERIODE 2013 – 2016

Pelindung:
Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Tengah

Dewan Pembina:
1. Prof. Dr. Hj. Ismawati
2. Hj. Elvi Zuhro
3. Hj. Afifah Adnan
4. Dra. Laely Nurul Komariyah
5. Dr. Nora Ma’shumah
6. Fatimah Usman
7. H. Gatyt Sari Khotijah, SH. MM.
8. Hj. Maslikhah, S.Ag., S.Pd.
9. Eva Yuliana, M.Si.
10.Novita Wijayanti, SE. MM
11.Evi Nurmilasari, S.Pi
12.Hj. Tazkiyatul M, A.Md
13.Umi Nu’amah, S.Pd
14.Rr. Dwi Supratiwi, SH
15.Ni’matul Azizah, S.Hi

Pengurus Harian
Ketua:
Umi Sangadah
Wakil Ketua I:
Laeli Masruroh
Wakil Ketua II:
Mini Lestari
Wakil Ketua III:
Harisatul Hasanah
Wakil Ketua IV:
Puji Astuti
Wakil Ketua V:
Umul Hidayah

Skretaris:
Purwati
Wakil Sekretaris I:
Lutfatun Nikhlah
Wakil Sekretaris II:
Afidatun Nikmah
Wakil Sekretaris III:
Uni Munawaroh
Wakil Sekretaris IV:
Dewi Nafisa Prabawati
Wakil Sekretaris V:
Rofi’atul Khakimah

Bendahara:
Nailul Mona
Wakil Bendahara:
Umi Natifah
Wakil Bendahara:
Amitarsih